Kjemikaliehansker

Arbeidshansker som beskytter mot farlige kjemikalier.